2023 Genç Girişimci Desteği Rehberi

2023 Genç Girişimci Desteği Rehberi

Girişimci olmak, kendi işini kurmak ve profesyonel hayata atılmak isteyen gençler için yatırım, destek ve hibe konuları oldukça önemli bir yere sahip. İş kurmanın getirdiği gelir vergisi, Bağ-Kur primi ve stopaj vergisi gibi konular yeni girişimciler için ilk etaptaki zorluklar gibi görünse de iş kurmanın temelini oluşturan yatırım ve desteklerden yararlanarak maddi yükün hafifletilmesi avantajları da söz konusu. Devlet desteğinin alınabildiği Genç Girişimci Desteği de bu noktada girişimcilerin faydalanabileceği bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu yazımızda Genç Girişimci Desteği 2023 şart ve koşulları, Genç Girişimci Desteği başvuruları ile birlikte girişimci destekleri nelerdir, avantajları nelerdir, genç girişimciler nasıl şirket kurmalıdır sorularına da yanıt bulabilirsiniz.

Genç Girişimci Desteği nedir?

Kendi başına iş hayatına atılmak ve yeni bir iş kurmak isteyen gençleri ilgilendiren desteklerden birisi de Genç Girişimci Desteği. Genç Girişimci Desteği 18.05.2018 tarihinde Torba Yasa ile belirtilen, iş hayatına yeni adım atan ve kendi işini kurmayı amaçlayan genç girişimciler için verilen finansal bir destek. Bu destekten faydalanan girişimciler 4B kapsamındaki Bağ-Kur primi ile vergi ödemelerinden muaf olarak kendi işlerini kurabiliyorlar. 

Buna göre devlet tarafından sunulan Genç Girişimci Desteği kendi işini kurma aşamasında olan ve 29 yaşını doldurmamış gençlerin yararlanabileceği bir destek türü oluyor. Bu desteği alan girişimcilere belirli bir gelir miktarına kadar yıllık vergi muafiyeti ile 3 yıl boyunca Bağ-Kur prim desteği sağlanıyor. 

Genç Girişimci Desteği’nden kimler yararlanabilir?

Girişimcilerin Genç Girişimci Desteği’nden yararlanmaları için belirli şartları ve koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Genç girişimciler bu şartları sağladıkları takdirde vergi muafiyeti ve Bağ-Kur desteği alabilme imkanı bulabiliyor. Genç Girişimci Desteği’ne başvurmak için temel şartlar şöyle; 

 • 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını aşmamış olmak.
 • Şahıs şirketi ve adi ortaklık kurmuş olmak. Anonim ve Limited şirketler destekten yararlanamıyor. 
 • 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren Bağ-Kur’dan ilk defa faydalanıyor olmak.
 • İlk kez vergi mükellefi olmak.
 • Kendi işinizi kurmanız, işinizin idare ve sevkinin sizde olması. 
 • Verilen yasal süre içinde işe başladığınızın beyanı.
 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olmamak.

Genç Girişimci Desteği başvurusu nasıl yapılır?

İnteraktif Vergi Dairesi Genç Girişimci Başvurusu için genç girişimciler kısa bir zamanda başvurularını tamamlayabiliyor. Destek için gereken şartları sağladığınız takdirde İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden bir dilekçe hazırlayarak başvuru yapabilirsiniz. Dilerseniz dilekçe yazarken mali müşavir desteği de alabilirsiniz. Vergi dairesinden aldığınız Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası belgesini size en yakın SGK Müdürlüğü’nün Bağ-Kur Sigortalı Tescil Servisi’ne vererek başvuru sürecini tamamlayabilirsiniz. 

Genç Girişimci Desteği kapsamı nedir?

18-29 yaş aralığında olan gençler için güzel bir fırsat olan genç girişimcilere yönelik Genç Girişimci Desteği, 3 vergilendirme dönemini ve 1 yıl SGK (4B) primlerinden muaf olmayı kapsar. Gençlerin iş hayatına atılmasını sağlayan bu destek, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2023 Genç Girişimci Desteği kapsamında girişimciler 3 yıl boyunca yıllık 150.000 TL’ye kadar olan gelirlerin vergisini ödemekten muaf olacaklar. Ayrıca 1 yıl boyunca ödenecek prim de (en düşük Bağ-Kur primini göre toplam 41,433.12 TL – aylık 3,452. 76 TL) devlet hazinesi tarafından karşılanacak.

Sigorta prim desteğinden kimler yararlanabilir?

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20.maddesi kapsamında kazanç istisnasından faydalanıyor olmak.
 • İlk kez sigortalı olmak. 
 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, 29 yaşını aşmamış olmak. 
 • Kurulan şirkette kendisinin çalışıyor olması, kendisi tarafından işin sevk ediliyor olması.

*Anonim ve Limited şirket ortakları bu destekten faydalanamaz. Adi ortaklıklarda ise bir ortak için Bağ-Kur desteği verilir.

Genç Girişimci Desteği alırken KOSGEB desteği de alınır mı?

Genç girişimciler KOSGEB hibe ve desteklerinden şirketlerini kurarak yararlanabilirler. KOSGEB desteğinden yararlanmak için kurum tarafından bazı eğitimler verilir. Ancak bu eğitimleri tamamlamadan önce şirket kuruluşu yapmamış olmalısınız. Şirket kurduktan sonra KOSGEB sertifikası alırsanız, genç girişimci desteğinden yararlansanız da KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanamazsınız. KOSGEB desteği için daha detaylı bilgiye web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Limited şirket sahipleri Genç Girişimci Desteği’nden yararlanabilir mi?

Genç Girişimci Desteği’nden sadece gelir vergisi mükellefleri faydalanabilmektedir. Limited şirket yapısı gereği bu destekten limited şirket kuranlar faydalanamaz. 01/06/2018 tarihinden önce işe başlayan veya Anonim ve Limited Şirketi ortakları ile daha öncesinde başka bir şirkette ortaklığınız varsa bu desteklerden yararlanamazsınız.

Devralınan işletme için Genç Girişimci Desteği alınır mı?

Devir durumlarında destekten yararlanabilmek için mesleki faaliyetin ya da işletmenin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekli. Eş ve çocuklar tarafından vefat nedeniyle devralınan mesleki faaliyetin ya da işletme için destek alınmak istenmesi durumunda ise ölen kişinin teşvikten yararlanıp yararlanmadığına bakılmaz ve devralan eş ya da çocuklar istisnaya ilişkin şartları taşırlarsa teşvikten üç vergilendirme dönemi boyunca yararlanabilirler.

Şahıs Şirketi nasıl kurulur?

Genel olarak tek kişi tarafından kurulan, bireysel olarak kolayca hayata geçirebileceğiniz küçük ve orta ölçekli şirketler şahıs şirketi olarak adlandırılır. Şahıs şirketi kurulumu ve sonlandırılması en kolay şirket türüdür. Vergi masrafları, muhasebe defter parası ödemelerinin düşük maliyetlere sahip olmasından dolayı diğer şirket türlerine göre daha çok kişi tarafından tercih edilir.

Şahıs Şirketi için gerekli belgeler nelerdir?

Şahıs şirketi kurarken gerekli belgelerin neler olduğu da en merak edilen detaylardan biridir. Şirketi kurarken başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekir.

 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh belgesi
 • İmza beyannamesi
 • Tapu fotokopisi / kira kontratı

Bu belgeler ile vergi dairesine gidilerek başvuru yapılır. Başvurunun onaylanması kısa bir süre içerisinde gerçekleşir.

İlgili Gönderiler