Türkiye'nin En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler

Türkiye’nin En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler

İhracat, bir ülkede üretilen mal veya hizmetlerin, o ülke sınırları dışındaki başka bir ülkeye satılması ve gönderilmesi anlamına gelir. İhracat, bir ülkenin ekonomik büyümesini destekler, ticaret dengesini etkiler ve uluslararası ticaret ilişkilerini şekillendirir. İhracat, genellikle bir ülkenin ekonomik gücünün ve rekabet avantajlarının bir göstergesi olarak kabul edilir.

İhracat nedir ve neden önemlidir?

İhracat, bir ülkenin ekonomisine döviz kazandırarak dış ticaret dengesini olumlu yönde etkileyebilir. Ayrıca, küresel pazarlara erişim sağlar, işletmelerin büyümesini destekler ve rekabet avantajları yaratır. Bir ülkenin ihracat performansı, genellikle ekonomik sağlığı ve rekabet gücünü yansıtan önemli bir göstergedir.

Türkiye’nin ihracat potansiyeline genel bir bakış

Türkiye’nin ihracat potansiyeli geniş ve çeşitli sektörleri kapsamaktadır. 

Türkiye, stratejik bir coğrafi konuma sahip. Hem Avrupa hem de Orta Doğu’ya yakınlığı, ticaretin kolaylıkla yapılabilmesine olanak tanır. Türkiye’nin, birçok ülkeye ulaşım açısından avantajlı bir konumda olması, uluslararası ticarette rekabet avantajı sağlar.

Geniş bir endüstriyel tabana sahip olan Türkiye, tekstil, otomotiv, inşaat, gıda, makine, elektronik ve kimya gibi birçok sektörde üretim yapmaktadır. Bu çeşitlilik, farklı pazarlarda rekabet edebilme yeteneğini artırır. Türkiye, tarım ve gıda sektörlerinde de güçlüdür. Tarımsal üretimdeki çeşitlilik, Türkiye’nin farklı ülkelere tarım ve gıda ürünleri ihraç etme potansiyelini artırır.

Türkiye ayrıca teknolojik gelişmelere önem veren ve inovasyona yatırım yapan bir ülke olmuştur. Yüksek teknoloji ürünleri ve hizmetlerdeki rekabet gücü, Türkiye’nin uluslararası pazarda daha etkili olmasına katkı sağlar.

Türkiye, gelişmiş bir lojistik altyapıya sahiptir. Limanlar, havaalanları ve karayolları gibi ulaşım altyapısı, mal ve hizmetlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde taşınmasına olanak tanır.

Türkiye, girişimciliği destekleyen bir ekonomik politika izlemiştir. İş dünyasını teşvik eden politikalar, yeni pazarlara açılma ve rekabet etme konusunda işletmelere olanak tanır.

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler listesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2023 ihracat rakamlarına göre Ocak 2023 – Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye toplam 202.146.522,61 Milyar ABD Dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2022 yılının aynı döneminde ise bu rakam 206.299.768,18 Milyar ABD Doları idi. 1 0cak- 30 Kasım 2022/2023 yıllarında en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülke ihracat cirosu ve değişim oranları ise şu şekilde;

1 OCAK  –  30 KASıM
ÜLKE20222023DEĞİŞİM (yüzde)
ALMANYA17.324.080,4316.991.241,60-%1,9
ABD13.203.285,5811.219.109,16-%15,0
BİRLEŞİK KRALLIK11.236.085,5510.405.930,36-%7,4
İTALYA10.263.949,7410.242.300,83-%0,2
FRANSA7.845.128,928.863.842,80%13,0
IRAK9.527.989,598.741.717,78-%8,3
RUSYA FEDERASYONU6.659.673,428.640.330,35%29,7
İSPANYA8.338.412,828.548.882,64%2,5
HOLLANDA6.834.581,406.398.076,00-%6,4
ROMANYA5.726.708,235.990.521,32%4,6

TİM İhracat Raporuna göre 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında Türkiye, en fazla ihracatı yaklaşık 17 milyar dolar ile Almanya ülkesine gerçekleştirmiştir. Almanya’yı 11.2 milyar dolar ile ABD, 10.4 Milyar dolar ile Birleşik Krallık, 10.2 milyar dolar ile İtalya, 8.8 milyar dolar ile Fransa, 8.7 milyar dolar ile Irak, 8.6 milyar dolar ile Rusya, 8.5 milyar dolar ile İspanya, 6.3 milyar dolar ile Hollanda ve 5.9 milyar dolar ile Romanya takip etmiştir. İlk 10 ülkenin ihracattan aldığı pay geçen sene yüzde 47 iken bu sene yüzde 48 olmuştur. Ayrıca Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülkeden 4’ünde gerçekleştirilen ihracat bir önceki yıla göre artış göstermiştir. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasından Rusya’ya olan ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 29,7 oranında, Fransa’ya yüzde 13,0 oranında, Romanya’ya yüzde 4,6 ve İspanya ise yüzde 2,5 oranında artış kaydetmiştir. En çok ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında ABD’de yüzde 15,0 oranında Irak’ta yüzde 8,3 oranında, Birleşik Krallık’ta yüzde 7,4 oranında, Hollanda’da yüzde 6,4 oranında, Almanya’da yüzde 1,9 oranında ve İtalya’da yüzde 0,2 oranında düşüş gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin ihracat yaptığı tüm ülkelerin ihracat rakamlarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İhracat yapmak için neler yapılmalı?

İhracat yapmak, dikkatlice planlanması, hazırlık yapılması ve belirli adımların takip edilmesini gerektiren karmaşık bir süreçtir. İhracat işlemleri, yerel ve uluslararası yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmelidir. İhracat yapmak için atılması gereken temel adımlar:

 1. Pazar Araştırması ve Hedef Belirleme:
 • Potansiyel pazarları belirleyin ve bu pazarlardaki talepleri, rekabeti ve potansiyel müşterileri değerlendirin.
 • İhracat yapmayı planladığınız ülke veya bölgelere odaklanarak hedef pazarlarınızı belirleyin.
 1. Ürün ve Hizmet Uygunluğunu Değerlendirme:
 • İhracat yapmayı düşündüğünüz ürün veya hizmetin uluslararası pazarda talep görmesi için uygunluğunu değerlendirin.
 • Yerel düzenlemelere ve standartlara uygunluğu kontrol edin.
 1. Dış Ticaret Düzenlemelerini Araştırma:
 • İhracat yapacağınız ülkelerin dış ticaret düzenlemelerini ve gümrük prosedürlerini öğrenin.
 • İlgili belgeleri (fatura, taşıma belgesi, menşe belgesi vb.) hazırlamak için gerekli bilgiye sahip olun.
 1. Fiyatlandırma ve Ödeme Koşullarını Belirleme:
 • Ürün veya hizmetinizi uluslararası pazarda rekabetçi bir fiyatla sunmak için fiyatlandırma stratejinizi belirleyin.
 • Ödeme koşullarınızı ve ödeme yöntemlerinizi belirleyin.
 1. Lojistik ve Dağıtım Planlaması:
 • Ürünlerinizin nakliyesini ve dağıtımını planlayın. Nakliye, depolama ve dağıtım konusunda güvenilir bir lojistik stratejisi oluşturun.
 • Uygun taşıma yöntemini seçin (deniz yolu, hava yolu, kara yolu vb.).
 1. Uluslararası Pazarlama ve Tanıtım:
 • Ürün veya hizmetinizi hedef pazarlarda tanıtmak için etkili bir pazarlama stratejisi oluşturun.
 • Dijital pazarlama, fuarlar, etkinlikler ve diğer tanıtım araçlarını kullanarak markanızı güçlendirin.
 1. Finansman ve Sigorta:
 • İhracat işlemleriniz için uygun finansman kaynaklarını belirleyin.
 • Uluslararası ticaret sigortası gibi risk azaltma araçlarını değerlendirin.
 1. Hukuki Destek ve Sözleşmeler:
 • Hukuki konularda uzmanlardan destek alın ve ihracat sözleşmelerini hazırlayın.
 • Uluslararası sözleşme hükümlerini ve yerel yasal düzenlemeleri anlayın.
 1. Gümrük İşlemleri ve Belgeler:
 • Gümrük işlemlerini etkili bir şekilde yönetmek için gerekli belgeleri hazırlayın.
 • Menşe belgesi, fatura, taşıma belgesi gibi gümrük belgelerini düzenleyin.
 1. Uluslararası İşbirliği ve Ağ Kurma:
 • İhracat yapacağınız ülkelerdeki yerel iş ortakları, distribütörler veya acentelerle işbirliği yapın.
 • Ticaret odaları, iş konseyleri ve diğer kuruluşlar aracılığıyla uluslararası iş ağınızı genişletin.

İhracat süreci karmaşık olabilir, bu nedenle dikkatli bir planlama ve uzmanlık gerektirir. Uluslararası ticaret konusunda deneyimli danışmanlardan ve uzmanlardan yardım almak işlerinizi kolayca yürütmeniz için faydalı olabilir.

İhracatçılar için yeşil pasaport yazımızı okuyarak güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

İlgili Gönderiler