E-Ticaret Kanunu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

E-Ticaret Kanunu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

E-Ticaret Kanunu, dijital ortamda gerçekleştirilen ticari faaliyetleri düzenleyen yasal çerçeve. E-ticaret kanunları, tüketicilerin haklarını koruyarak, online alışverişlerde güvence sağlamasının yanı sıra güvenli alışveriş ortamı sunarak dolandırıcılık ve kötü niyetli uygulamaların önüne geçmek için önemli kurallar koyar. Bu sayede, tüketiciler daha güvenli bir şekilde alışveriş yapabilir.

E-ticaret kanunları, satıcıların uyması gereken kuralları da belirler. Kanunda ürün bilgileri, teslimat süresi, satış sonrası hizmetler gibi konularda satıcıların yükümlülükleri açıkça tanımlanır.

Kişisel verilerin korunması, e-ticaret kanunlarının önemli bir parçası olması sayesinde tüketicilerin kişisel bilgileri, bu kanunlar sayesinde korunur ve izinsiz kullanımlara karşı tedbirler alınır.  E-ticaret kanunları, dijital pazarın düzenlenmesini sağlayarak pazaryerlerinde haksız rekabetin önlenmesi ve piyasa düzenlemelerinin sağlanması için de önemli kurallar içerir.

E-ticaret kanunlarının bu ve benzeri özellikleri, hem tüketicilerin hem de satıcıların haklarını koruyarak, dijital ticaretin daha güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar.

Bu yazımızda, e-ticaret girişimcilerinin e-ticaret yasasının sağladığı yapısal çerçevede nasıl daha güvenli ve etkili bir şekilde ticaret yapabileceklerine dair rehber niteliğinde bilgiler bulabilirsiniz.

E-Ticaret Kanunu nedir?

E-Ticaret Kanunu, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”una bağlı olup elektronik ortamda yapılan ticari işlemleri düzenleyen ve bu işlemlerle ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen yasal çerçevedir. Bu kanun, özellikle internet üzerinden gerçekleştirilen alışverişler, dijital ürün ve hizmetlerin satışı gibi konularda düzenlemeler içerir.

E-Ticaret Kanunu’nun temel özellikleri nelerdir?

 • E-Ticaret Kanunu, dijital ticaretin güvenli, şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlayan, tüketici haklarını koruyan ve satıcıların sorumluluklarını belirleyen bir yasal çerçevedir. Bu kanun, aşağıda sıraladığımız özellikleri ve kapsamıyla dijital ekonomi ve online ticaretin sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunur.
 • E-Ticaret Kanunu, e-ticaret kavramlarını tanımlar ve hangi tür işlemlerin bu kanun kapsamında olduğunu belirtir. 
 • Kanun, tüketicilerin haklarını korumak amacıyla çeşitli hükümler içerir. Bu haklar arasında ürün iadesi, cayma hakkı ve garanti koşulları gibi unsurlar yer alır.
 • E-ticaret faaliyetinde bulunan satıcılar, tüketicilere ürün veya hizmetler hakkında doğru ve eksiksiz bilgi vermek zorundadır. Bu bilgiler arasında fiyat, teslimat süresi, iade koşulları gibi detaylar bulunur.
 • Kanun ayrıca tüketicilerin kişisel bilgilerinin korunmasını sağlar. E-ticaret siteleri, kullanıcı bilgilerini toplarken ve işlerken belirli kurallara uymak zorundadır.  
 • Elektronik ticaret işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinde  ödeme bilgilerinin korunması ve veri güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasını zorunlu kılar.
 • E-ticaret kanunu, elektronik ortamda yapılan sözleşmelerin geçerliliği ve tarafların yükümlülükleri hakkında düzenlemeler içerir. 
 • Kanun, e-ticaret sitelerinde yapılan reklam ve tanıtımların dürüst ve yanıltıcı olmamasını sağlar. Ayrıca, istenmeyen e-posta ve mesajlara karşı tüketicilerin korunmasını hedefler.
 • E-ticaret işlemlerinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için yasal yolları ve prosedürleri belirler.

E-Ticaret Kanunu’nun temel yükümlülükleri nelerdir?

E-Ticaret Kanunu’nun temel yükümlülükleri, e-ticaret faaliyetinde bulunan kişi ve kuruluşların uyması gereken kuralları ve yerine getirmesi gereken sorumlulukları kapsar. Bu yükümlülükler, e-ticaretin güvenli, şeffaf ve adil bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla getirilmiştir. E-ticaret faaliyetinde bulunan tüm tarafların bu yükümlülüklere uyması, hem tüketici haklarının korunması hem de dijital ticaretin sağlıklı bir şekilde gelişmesi açısından büyük önem taşır.

fiCommerce öneriyor: E-ticaret işi yapan işletmelerin uçtan uca güvenilir hizmet alması ve uzman çözümlerle verimliliğini artırmaları için yanındayız.

1 Bilgilendirme yükümlülüğü

 • Satıcı bilgileri: E-ticaret siteleri, satıcı veya sağlayıcının adı, adresi, iletişim bilgileri gibi temel bilgileri açık ve erişilebilir bir şekilde sunmak zorundadır.
 • Ürün/hizmet bilgileri: Satılan ürün veya hizmetler hakkında detaylı ve doğru bilgi verilmelidir. Bu bilgiler, ürünün özellikleri, fiyatı, teslimat süresi ve koşulları gibi unsurları içerir.
 • Sözleşme şartları: Tüketicilere, yapılacak sözleşmenin şartları hakkında açık bilgi sağlanmalı ve sözleşmenin bir kopyası tüketiciye verilmelidir.
 • Sözleşme şartları: Tüketicilere, yapılacak sözleşmenin şartları hakkında açık bilgi sağlanmalı ve sözleşmenin bir kopyası tüketiciye verilmelidir.

2. Tüketici haklarının korunması

 • Cayma hakkı:Tüketicilere, belirli bir süre içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkı tanınmalıdır. E-Ticaret Kanunu’na  göre, tüketiciler genellikle ürünü satın aldıktan sonraki 14 gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 
 • İade ve değişim koşulları: İade ve değişim politikaları açıkça belirtilmeli ve tüketicilerin bu haklarını kullanabilmeleri için gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır.

3. Veri koruma ve gizlilik

 • Kişisel verilerin korunması: Tüketicilerin kişisel verilerinin güvenliği sağlanmalı ve bu veriler, tüketicinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır.
 • Güvenli ödeme sistemleri: Ödeme işlemlerinde tüketici bilgilerinin korunması için güvenli ödeme sistemleri kullanılmalıdır.

4. Reklam ve tanıtım

 • Dürüst ve doğru bilgilendirme: E-ticaret sitelerinde yapılan reklam ve tanıtımlar dürüst olmalı, yanıltıcı bilgi içermemelidir.
 • İzinsiz iletişim: Tüketicilerin izni olmadan reklam e-postaları veya mesajları gönderilmemelidir.

5. Elektronik sözleşmeler

 • Elektronik imza ve onay: Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerin geçerliliği için gerekli olan elektronik imza ve onay prosedürleri yerine getirilmelidir.
 • Sözleşme metni: Tüketicilere, sözleşme metnini saklayabilecekleri ve gerektiğinde yeniden ulaşabilecekleri bir formatta sunulmalıdır.

6. Uyuşmazlık çözümü

 • Hızlı ve etkin çözüm yolları: E-ticaret işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmalıdır.
 • Şikayet ve itiraz mekanizmaları: Tüketicilerin şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri açık iletişim kanalları sağlanmalıdır.

E-Ticaret Kanunu kimleri kapsar?

E-Ticaret Kanunu, elektronik ortamda ticari faaliyetlerde bulunan tarafları kapsar. E-Ticaret Kanunu, bu tarafların hepsinin belirli kurallara ve yükümlülüklere uymasını sağlayarak, dijital ticaretin güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını hedefler. Tüketici haklarının korunması, veri güvenliği ve şeffaflık gibi konular, kanunun başlıca odak noktalarıdır.

Tüketiciler: E-ticaret sitelerinden ürün veya hizmet satın alan bireyler ve tüketiciler, kanunun koruması altındadır. Tüketici hakları, iade ve değişim koşulları gibi konularda kanun tarafından güvence altına alınır.

E-ticaret siteleri ve platformları: Online alışveriş hizmeti sunan internet siteleri, pazar yerleri ve e-ticaret platformları bu kanunun hükümlerine tabidir. Bu sitelerin tüketicilere doğru bilgi vermesi, kişisel verileri koruması ve güvenli ödeme sistemleri kullanması zorunludur.

Satıcılar ve hizmet sağlayıcılar: Ürün veya hizmetlerini internet üzerinden satan ya da sunan bireysel veya kurumsal satıcılar, bu kanunun gerekliliklerine uymak zorundadır. Satıcılar, tüketici haklarını gözetmek ve kanunun belirlediği bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.

Aracı hizmet sağlayıcıları: E-ticaret işlemlerinde aracılık eden hizmet sağlayıcılar da kanunun kapsamına girer. Bu gruba örnek olarak ödeme hizmeti sağlayıcıları, lojistik firmaları ve dijital reklam hizmeti sunan firmalar gösterilebilir.

Elektronik pazaryerleri: Çeşitli satıcıların ürünlerini sergileyip satabildiği elektronik pazaryerleri (örneğin, Amazon, eBay, Trendyol gibi) bu kanun kapsamındadır. Bu platformlar, satıcıların ve tüketicilerin haklarını korumak ve gerekli bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

Dijital ürün ve hizmet sağlayıcıları: Yazılım, dijital içerik, online eğitim gibi dijital ürün ve hizmetleri sunan sağlayıcılar, e-ticaret kanununun hükümlerine tabidir. Bu sağlayıcılar da tüketicilere doğru bilgi verme ve veri koruma yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Reklam ve pazarlama hizmeti sağlayıcıları:E-ticaret siteleri ve satıcılar adına dijital pazarlama ve reklam hizmeti sunan şirketler de kanun kapsamında değerlendirilir. Bu şirketler, dürüst ve yanıltıcı olmayan reklamlar yapmalı ve izinsiz iletişim faaliyetlerinde bulunmamalıdır.

E-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelerin bilmesi gereken diğer önemli konu da gümrük vergisi. Gümrük vergisi hakkında tüm detayları öğrenmek için rehber içeriğimize göz atabilirsiniz.

İlgili Gönderiler